top of page

Noël 2021

Boule thé de Noël

IMG_4639.JPG

Gamme organic

IMG_4621.JPG

Marrons glacés

Marron glacé.jpg

Box Surprise à choix

IMG_4475.JPG

Gourmandises chocolatées

1C231B28-A15A-45D1-AB71-D3C84075FD09.JPG

Boule et sapin en chocolat

sapin&boule.jpg

Eprouvette thé de Noël

IMG_4631.JPG

Nos papillotes de fruits

IMG_4488.JPG
bottom of page