Ganache lait, crème, rhum,chocolat lait 37% (Ghana)

Rhum

13,00 CHFPrix